نامزدهای ریاست جمهوری و دیدگاه‌هایشان درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات

هشت نامزد ریاست جمهوری تاکنون در خصوص فناوری اطلاعات و فضای مجازی اظهار نظر کرده‌اند و این موضوع یکی از موضوعاتی است که در تبلیغات آنان به چشم می خورد. در ماه‌های منتهی به انتخابات٬ اینترنت ایران شاهد کندترین سرعت٬ حمله به شبکه‌های خصوصی مجازی بود و همچنین اخطارها‌ی مسوولان امنیتی مبنی بر توانایی اینترنت در تهییج تمایلات «فتنه آمیز» پیش از انتخابات ۲۴خرداد٬ بر اهمیت این موضوع افزود.
نوشتار زیر به بررسی نظرات و دیدگاه های نامزدها در این خصوص می پردازد.